Mojca Križnar, direktorica podjetja HILL International, je na reški univerzi končala študij ekonomije in kasneje na Centralni evropski univerzi v Budimpešti magistrirala s področja mednarodnih odnosov in evropskih študij. Po nekajletnem udejstvovanju na področju marketinga in medijev, se je leta 1997 pridružila  podjetju HILL International, najprej kot predstavnica za Slovenijo in kasneje kot direktorica. Aktivna je na področjih strateškega kadrovskega svetovanja na nivoju organizacij, timov in top managementa. Kot predavateljica je vabljena na strokovne seminarje in konference.

Petra Veber, višja svetovalka, je dodiplomsko izobrazbo iz psihologije je nadgradila z magisterijem z istega področja. Študirala je tudi na specialističnem študiju iz področja psihoterapije. Po več letnem delu v šolstvu in kasneje na področju klinične psihologije, se je leta 2004 pridružila podjetju HILL International. Svoje strokovno znanje sedaj s pridom uporablja pri delu na področju poslovne psihologije. Aktivna je predvsem na področju izvajanja zahtevnih projektov iz segmenta razvoja kadrov (asesment centri, team development, individualni in skupinski coaching ipd.). Sodeluje tudi s Fakulteto Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Delavnica je namenjena:

Direktorjem, vodjem ekip, projektov, oddelkov, podjetnikom in tistim, ki se želite izpopolniti na področju motiviranja sebe ter sodelavcev.

Termin in kraj izvedbe:

Interaktivna delavnica se bo izvajala v torek, 22. septembra 2009, na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, v dvorani E. Pričetek je ob 9. uri in predvideni zaključek ob 16. uri. Delavnica bo obsegala 8 pedagoških ur ter vmesni odmor za kosilo.

Prijava in pogoji plačila:

Kotizacija za delavnico znaša 280, 00 EUR + DDV, za prijave do 31. avgusta pa 252, 00 EUR + DDV. Za vsakega nadaljnjega udeleženca iz istega podjetja priznavamo 5 % popust. Cena zajema udeležbo na delavnici, gradivo ter pogostitev v odmoru.

Po prejeti prijavi vam bomo izstavili račun, ki ga poravnate v osmih dneh na transakcijski račun podjetja HILL International d.o.o., št. 02013-0016440058.

Zadnji rok za odjavo udeležbe je 3 dni pred pričetkom delavnice. Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo kotizacije ne vračamo. V primeru premajhnega števila udeležencev, si pridržujemo pravico do odpovedi delavnice z vračilom kotizacije.

-form-

Vaše osebne podatke bomo obravnavali z visoko mero zaupnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabili le v namen za katerega so bili pridobljeni.