Assessment Center

Imate „dober občutek“ v zvezi s kandidati; ustrezno dopolnjujejo vaš tim?

Izberite optimalne kandidate!
Uspešno sodelovanje znotraj tima je možno le z zaposlenimi, ki so resnično primerni za tim. Pri tem niso pomembne le profesionalne kompetence, ampak tudi nekateri vidiki posameznikove osebnosti. Možnost, da predhodno vidite kandidate v različnih situacijah, vam omogoča izbor prave osebe!

Bolje spoznajte vaše kandidate in izberite najustreznejšega za vaš tim!
Kandidati rešujejo realistične naloge, ki so sorodne tistim, s katerimi se bodo srečali pri delu na poziciji za katero kandidirajo. Njihove rezultate in vedenje vrednotijo posebej izurjeni ocenjevalci. Round-Table-Assessment-Center vam ponuja možnost, da srečate kandidate v sproščenih delovnih okoliščinah. Pri Hearingu vsak kandidat individualno rešuje naloge, ki so oblikovane posebej za vaše podjetje.

Uporabite prednosti assessment centra! Obrnite se na nas - z veseljem vam bomo svetovali!


Assessment Center

  • Več kandidatov rešuje naloge hkrati ob istem času
  • Tekmovalna situacij
  • Opazujemo lahko vedenje v skupini

Round Table AC

  • Vodena tekmovalna situacija v sproščeni, prijazni in potencialno prijetni delovni klimi
  • Posebej oblikovane teme in naloge

Hearing

  • Neformalna situacija
  • Teoretične in praktične naloge
  • Pridobite širok občutek za posameznika