Metoda, ki omogoča 360-stopinjsko povratno informacijo

HILL 360° revizija kompetenc je ocenjevalni sistem, ki omogoča, da posameznikove kompetence ocenijo vsi, ki vstopajo z njim v odnose na delovnem mestu (nadrejeni, podrejeni, sodelavci na enakovredni ravni, lahko pa tudi poslovni partnerji). Gre za koncept, ki nevtralizira subjektivnost, ki običajno spremlja ocenjevalne sisteme.

Podprt je s spletno aplikacijo, kar zagotavlja možnost prilagajanja potrebam posameznemu naročniku v vseh ozirih. Izvedba je enostavna, uporabniku prijazna in dostopna preko spleta.

 

Prednosti Hill 360° revizije kompetenc

  • Možnost »on-line« reševanja zagotavlja popolno časovno prilagodljivost.
  • Grafični vmesnik olajša reševanje, saj ocenjevalca vodi med reševanjem.
  • Sistem zagotavlja popolno anonimnost.
  • Ker gre za lasten HILLov produkt, je možna visoka raven prilagajanja specifikam, željam in potrebam naročnika.
  • Ponuja odprto izbiro ocenjevanih kompetenc (naročnik lahko izhaja iz lastnega modela kompetenc ali izbira iz HILLove liste 80-ih splošnih in vodstvenih kompetenc).
  • Sistem zagotavlja prosto določljive skupine odgovorov in odgovorne skale.
  • Orodje je subtilno na kvantitativni in kvalitativni rezultat.
  • Poročilo vsebuje zbir rezultatov v grafični obliki; podaja primerjavo med različnimi skupinami ocenjevalcev in zaključek o razvitosti in pomembnosti kompetenc v matričnem prikazu.
  • Interpretacijo ugotovitev poda ocenjevanemu posamezniku HILLov strokovnjak.