Metoda, ki omogoča 360-stopinjsko povratno informacijo

Bistvo HILL 360° revizije kompetenc je, da oceno o uspešnosti delovanja zaposlenih ne pridobimo le s strani nadrejenih, pač pa z različnih ravni organizacije. Ta kompleksen pristop omogoča, da posameznikove kompetence ocenijo vsi, ki z njim vstopajo v odnose na delovnem mestu (nadrejeni, podrejeni, sodelavci na enakovredni ravni, lahko pa tudi poslovni partnerji).

S tovrstnim ocenjevanjem, ki ne temelji zgolj na samo-oceni ali na oceni nadrejenega, se izognemo subjektivnim vtisom in si ustvarimo objektivno sliko o posameznikovih kompetencah.
 

Prilagodljivo in uporabniku prijazno orodje za ocenjevanje

HILL 360° revizija kompetenc je internetno-podprto orodje (on-line vprašalnik). Je plod lastnega razvoja družbe HILL  International. Nabor ocenjevanih kompetenc je lahko popolnoma prilagojen željam naročnika; omogoča upoštevanje specifičnih značilnosti posameznika, delovnega mesta in podjetja. Izbirate lahko iz pred-pripravljene liste 80 splošnih in managerskih kompetenc, po želji pa lahko upoštevamo vse vsebinske prilagoditve na vaš obstoječi model kompetenc.
 

Povratne informacije v atmosferi zaupanja

Pogledi iz različnih perspektiv dajejo različne ocene in ravno to je dodana vrednost 360-stopinjske povratne informacije. Rezultati so naročnikom predstavljeni grafično, in sicer tako, da omogočajo primerjavo med različnimi ocenjevalci. Povratne informacije ocenjevanim osebam podajo HILL-ovi strokovnjaki. Vloga zunanjega svetovalca v tovrstnih ocenjevalnih procesih je, da povratne informacije, ki so lahko tudi neprijetne, v atmosferi zaupanja in na primeren način posreduje ocenjevani osebi.

Povratna informacija, ki jo pridobimo s pomočjo HILL 360° revizije kompetenc predstavlja osnovo za razvoj in nudi v vsakem primeru podlago za argumentirano in učinkovito komunikacijo z zaposlenimi. Objektivna povratna informacija je temelj za odkrit pogovor o posameznikovih močnih in šibkih točkah. Če je podana na ustrezen način, se lahko nadejamo tudi visoke motiviranosti za razvoj vseh ocenjevanih posameznikov. 


UPORABNOST

  • Kot podpora rednim letnim ali drugim ocenjevalnim razgovorom
  • Pri postavitvi modela kompetenc
  • Kot podpora sistemu nasledstev, upravljanju s talenti in načrtovanju usposabljanj in razvoja kadrov