September 2011
 
 
Predstavljamo vam ocenjevalno orodje za pridobivanje 360-stopinjske povratne informacije, ki je plod lastnega razvoja družbe HILL International. S HILL 360° oceno kompetenc oceno o uspešnosti delovanja zaposlenih pridobimo iz različnih ravni organizacije. Ta kompleksen pristop omogoča, da posameznikove kompetence ocenijo vsi, ki z njim vstopajo v odnose na delovnem mestu (nadrejeni, podrejeni, sodelavci na enakovredni ravni, lahko pa tudi poslovni partnerji). 
 
Podatke, pridobljeni s HILL 360° oceno kompetenc lahko uporabite kot osnovo za:
 
  • redne letne ali druge ocenjevalne razgovore,
  • postavitev modela kompetenc v podjetju,
  • vzpostavitev sistema nasledstev,
  • načrtovanje usposabljanj in razvoja kadrov.