ZA USPEH JE POTREBNA USTREZNA METODA

... s pomočjo katere pretvorimo “mehka” dejstva v “trdna” dejstva!

Prepoznajte in povečajte potenciale
Z združevanjem spoštljivega ravnanja s posamezniki in analize vseh pomembnih faktorjev s pomočjo psiholoških postopkov postanejo “mehka” dejstva merljiva. Tako dosežemo globlji vpogled v celoto potencialov posameznikov in organizacij.

(Do)živeti humanistični pristop
Pri nas je oseba v središču pozornosti. Posamezniki, ki so pozicionirani pravilno v njihovo poklicno okolje so bolj zadovoljni, motivirani in bolj učinkoviti. Spoštljiv odnos se zrcali v vseh HILL-ovih postopkih – od načina kako so vodeni intervjuji, preko izvedbe HILL-ove analize kompetenc, vse do izčrpne povratne informacije za vse kandidate.

"Zavedanje pomembnosti socialne inteligentnosti in emocionalnih faktorjev me že leta motivira za sodelovanje s HILL-om. V svojih vsakodnevnih aktivnostih managerja dajem velik poudarek na zaposlene in moj odnos z njimi. Moj kredo je: poslušaj, motiviraj, odločaj. Ta odnos me povezuje s HILL-om in je istočasno skrivnost mojega uspeha."
Arthur Oberascher, nekdanji direktor Avstrijske nacionalne turistične organizacije