Mediacija

Nerazrešeni konflikti in nesoglasja trošijo vašo energijo, čas in denar. Predlogov za rešitev je veliko, vendar se ne obnesejo vedno vsi.

Sprejmite trajne rešitve konfliktov in obenem prihranite čas in energijo
Mediacija vodi sprti strani hitro in učinkovito nazaj na skupno pot. S tem je negativni krog prekinjen in spet je omogočeno produktivno sodelovanje!

Poiščite skupno točko in ustvarite prostor za sklenitev učinkovitega sporazuma
Mediacijski proces vodi s pomočjo nepristanske podpore do skupnih odločitev temelječih na sporazumu. Sklenejo se dogovori za nadaljnje postopanje, kasneje pa se ocenjujejo njihovi izidi.

"Kot marsikatero drugo podjetje, se tudi mi vsakodnevno srečujemo z nesporazumi in konflikti znotraj naše mreže več kot 20ih držav. Če neka tema dalj časa ni rešljiva, lahko hitro posredovanje zunanjega mediatorja pripelje do uspešnih sporazumnih rešitev. Tako iz lastnih izkušenj vemo, koliko denarja in napetosti prihranimo s profesionalno mediacijo!"
Dr. Othmar Hill, ustanovitelj HILL International

Želite nesoglasja reševati konstruktivno? Obrnite se na nas - z veseljem vam bomo svetovali!


1. Ustvarjanje predanosti

  • Vodenje uvodnih pogovorov
  • Spoznavanje vpletenih posameznikov
  • Analiza konflikta

2. Opredelitev problemov

  • Priprava kataloga tem
  • Moderiranje diskusije o težavah
  • Raziskava stališč
  • Oblikovanje potreb posameznikov

3. Sklenitev sporazuma

  • Skupen razvoj možnih rešitev
  • Dogovori o nadaljnjem postopanju
  • Ocenjevanje in spremljanje