OSEBNOST

Zahteve delovnih mes​t so tako raznolike kot so osebnosti. Finančni kontrolorji bi se morali izogibati tveganjem in se osredotočati na dejstva, kadrovik bi moral delovati usmerjeno na osebo in ne bi smel biti lahkoveren!

Odkrijte kdo je najustreznejši!
Ujemanje osebnosti kandidata z zahtevami delovnega mesta je bistveno. Optimalno izbrani zaposleni so bolj motivirani, produktivni in zadovoljni.

Celostna analiza v 45 minutah
Osebnostni vprašalnik je sestavljen iz 288 trditev, s pomočjo katerih spoznavamo vedenje kandidata v različnih življenjskih situacijah. Pogled iz različnih perspektiv omogoča uglašeno analizo vedenja in dispozicij v različnih življenjskih situacijah.

"Strukturirani osebnostni vprašalnik predstavlja jedro HILL-ove analize kompetenc. Ne glede na to ali je uporabljen v namene osebnostnega razvoja, iskanja in izbora ali poklicnega svetovanja, prepozna osebnostne značilnosti, ki se ujemajo z zahtevami delovnega mesta in tako vodi k razvoju motiviranih in zadovoljnih zaposlenih.
Dr. Othmar Hill, ustanovitelj HILL International, avtor HILL-ove analize kompetenc©

Za bolj podrobne informacije o HILL-ovi analizi kompetenc nas kontaktirajte! Z veseljem vam bomo svetovali.