Razvoj kadrov

Zadovoljni zaposleni so prav tako pomembni kot zadovoljni naročniki!
 
Pospešite poslovno rast z usmerjenimi orodji za razvoj kadrov 
Preko prepoznavanja in optimalne uporabe potencialov vaših zaposlenih, boste izboljšali učinkovitost timov, zadovoljstvo z delom in predanost podjetju. Tako si boste zagotovili najboljše možnosti za obvladovanje trenutnih in prihodnjih izzivov. 
 
Z individualno prilagojenimi orodji do maksimiranja uspeha 
Uporabljene metode/orodja prilagodimo posameznemu podjetju. Pri tem opravimo strokovno analizo trenutne situacije v vašem podjetju, izzivov s katerimi se srečujete in ciljev, ki jih zasledujete. Izhajajoče rešitve so tako dolgotrajne in uporabne pri vsakodnevnem poslovanju. 
 
"Razvoj kadrov je več kot le strokovni in osebni napredek zaposlenih. Tudi najbolj uspešna podjetja so odvisna od ekonomskih pogojev in le tista obstanejo, ki zmorejo najti motivirane in kompetentne zaposlene, prepoznati njihove potenciale ter jih integrirati in razvijati sistematično. Zadovoljstvo na delovnem mestu je mogoče le tam, kjer  uspemo preseči nasprotja med željami podjetja in željami posameznikov  ter se usmerimo proti skupnim ciljem!“
Dr. Franz J. Schaudy, poslovni psiholog in management coach