Razvoj organizacije

Ko zapiha veter sprememb, nekateri gradijo visoke zidove, drugi visoke mline na veter!

Ukrepajte prvi, ne čakajte – naredite korak pred svojo konkurenco!
Ciljno ravnanje in inovativne strategije so del formule uspeha pri ravnanju s spreminjajočim se podjetniškim okoljem, hitro rastočimi in prefinjenimi tehnologijami, kot tudi spreminjajočimi se izzivi, s katerimi se soočajo trgi danes. Razvijte “tailor – made” strategijo, s katero boste uveljavili vizijo podjetja v konkurenčnem okolju.

Stabilnost v negotovih časih povečuje inovativnost
Obsežne in dinamične gospodarske spremembe prinašajo veliko novosti vašemu podjetju. Stabilizirajte in umirite takšne spremembe s primerno podporo in pravimi  zaposlenimi.

"Procesi razvoja organizacije so ključnega pomena  v mnogih podjetjih. Sprememba ne sme povzročiti izgube usmerjenosti k ciljem podjetja.  Posamezni elementi strategije morajo biti prilagojeni času in spremembam. Negotovost in odpor se morata zmanjšati s pomočjo komunikacije, strateški cilji pa morajo biti usklajeni z interesi zaposlenih. Procese sprememb  bodo tako sprejeli vsi in jih z vso resnostjo uresničevali." Gerald Karner, družbenik HILL Management Avstrija