HILLova analiza kompetenc ©

Med najpomembnejšimi faktorji uspešnosti podjetja je ustrezno pozicioniranje zaposlenih.

Povečajte dodano vrednost in učinkovitost
S HILLovo analizo kompetenc © prepoznavamo osebnostne značilnosti (socialne kompetence, osebnostno dinamiko, odpornost na stres) in potenciale, sposobnosti, poklicne interese, prodajne in vodstvene stile ter sposobnost dela pod časovnim pritiskom, kar uporabljamo pri izboru in razvoju kadrov. S primerjavo posameznikove analize kompetenc z zahtevami delovnega mesta lahko prepoznamo ustreznega kandidata oz. načrtujemo profesionalni razvoj zaposlenega.

Različni moduli in jezikovne variante
HILLova analiza kompetenc je na voljo v 23 jezikih in standardizirana z nacionalnimi normami. Module lahko uporabimo v različnih kombinacijah neodvisno eden od drugega.

30 let razvoja poslovne psihologije
Neprekinjen nadaljnji razvoj v skladu z znanstvenimi pristopi zagotavlja najvišje možne standarde in verodostojnost. 

"Ne glede na to ali HILLovo analizo kompetenc uporabimo v namene izbora, razvoja kadrov ali kariernega svetovanja, skladnost osebnostnih karakteristik z zahtevami delovnega mesta ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. In nadalje pripomore k poslovnemu uspehu."
Dr. Othmar Hill, ustanovitelj HILL International, avtor HILLove analize kompetenc ©

Za bolj podrobne informacije o HILLovi analizi kompetenc nas kontaktiratje! Z veseljem vam bomo svetovali.


Strukturiran osebnostni vprašalnik

Z izbiro ustreznega sodelavca zagotovite učinkovitost in zadovoljstvo pri delu. 

Profil sposobnosti

Prepoznajte sposobnosti svojih (bodočih) sodelavcev. 

Poklicni interesi

Upoštevajte poklicne interese (bodočih) sodelavcev in ustvarite optimalno okolje za nadaljnji razvoj. 

Vodstvene kompetence

Prepoznajte vodstvene sposobnosti vaših (bodočih) vodij in načrtujte njihov nadaljnji razvoj. 

Prodajni stil

Prepoznajte in razvijte prodajne pristope (bodočih) sodelavcev v skladu z vašo prodajno strategijo. 

Učinkovitost in koncentracija

Ugotovite delovno hitrost, natančnost in delovni ritem vaših (bodočih) sodelavcev.
 
Optimalno pozicioniranje “osebe” kot faktorja uspešnosti