Vizija in poslanstvo

Filozofija: Še posebej v časih pomanjkanja kontinuitete, radikalnega spreminjanja vrednot in prestrukturiranja trga dela, katerim smo priča tudi danes, vrednost optimalnih kadrovskih virov kot stabilizatorja v podjetju raste. HILLov pristop humanistične poslovne psihologije se obrestuje še posebej v teh nestanovitnih in zelo dinamičnih pogojih. Posameznike in organizacije podpiramo pri spoznavanju njihovih potencialov in tako razvijamo, uporabljamo in ustvarjamo dodano vrednost za vse vpletene. To delamo s spoštovanjem in upoštevanjem posameznika ter uporabo uveljavljenih objektivnih metod.
Vizija: Kot strokovnjaki za celotno področje upravljanja s kadrovskimi viri, želimo - ob ustvarjanju zavedanja, da vsako podjetje obstaja in se razvija zaradi zaposlenih - postati vaš ključni partner v teh procesih.
 
Poslanstvo: Z razvojem in uporabo humanistične poslovne psihologije stremimo k stabiliziranju in optimiziranju razvoja organizacij. Tako tudi v negotovih časih in okoljih ustvarjamo višjo stopnjo varnosti in hitrega napredovanja v podjetjih naših partnerjev.
 
Vrednote: HILL predstavlja spoštljivo sodelovanje in humanističen pristop pri upravljanju z ljudmi in njihovimi potenciali. Spoštljiv odnos do vsakogar – naročnikov, kandidatov in poslovnih partnerjev. 
 
"V poslovnem svetu se racionalizmu pripisuje zelo velik pomen. Vodstvene sposobnosti, zadovoljstvo zaposlenih in drugi mehki dejavniki so bili dolga leta šele na drugem mestu. Izjave managerjev v slogu "v našem podjetju imajo zaposleni osrednje mesto", prepogosto v podtonu vsebujejo neizgovorjeno misel "zato so nam v breme". Pred 30 leti sem si za poslanstvo zadal spremeniti ta odnos, ki ga še vedno najdemo v mišljenju mnogih managerjev!"
Dr. Othmar Hill, ustanovitelj in predsednik HILL International