Svetovanje ob združevanju podjetij

Tranzicijski postopki zahtevajo posebno pozornost - še posebej kadar se združujeta dve korporativni kulturi. Tudi če se številke izidejo, ostane emocionalna plat združitve ključnega pomena za njeno uspešnost.

Izkoristite vse sinergične potenciale vaše združitve!
Svetovanje ob združitvi vam omogoča, da združite najboljše iz obeh korporativnih svetov. Z vključevanjem vseh vpletenih v proces združevanja boste ustvarili pozitiven odnos do sprememb. Posledično si zagotovite višjo stopnjo sprejemanja, zaupanja in predanosti.

Usmerjena spojitev korporativnih kultur ustvarja stabilnost
Analiza korporativne kulture in revizija managementa prikažeta razlike in podobnosti, kot tudi priložnosti za vključene organizacije in managerje. Uporabite po meri oblikovan program, ki vam omogoča izrabo potencialov na vseh strukturnih nivojih v novonastali organizaciji. Integracija poslovnih potencialov izrablja sinergije in ustvarja stabilnost.

"Mnoge korporativne združitve so neuspešne zaradi zanemarjanja človeškega faktorja. Ne samo edinstvena osebnostna struktura posameznikov v organizaciji temveč tudi kultura podjetja in - v primeru prekomejnih združitev - medkulturne razlike igrajo odločilno vlogo pri uspešnosti združitve. Z upoštevanjem vseh teh raznolikih nivojev, ustvarjamo "imunost" sistema, ki koristi celotni novi organizaciji. Intergracijski proces je na ta način pospešen, postane bolj obetaven in manj "boleč" za vse vključene strani."
Othmar Hill, ustanovitelj in predsednik HILL International

Načrtujete združitev ali nakup podjetja? Obrnite se na nas pravočasno - z veseljem vam bomo svetovali!