HILL

HILL je svetovalna družba, je partner na poti umeščanja in razvoja posameznikov, timov, organizacije in strategije. 
 

Pri svojem delu naslavljamo tisto, kar se skriva pod površjem. Pri tem uporabljamo pristope, ki so zasnovani znanstveno, metodološko in tudi izkustveno. Naše zavzemanje je nuditi podporo pri razreševanju ključnih vprašanj ter na ta način prispevati k boljšim pogojem za razvoj kariere, organizacijskega okolja in posledično družbe. 
 

HILL je avstrijska družba, ustanovljena leta 1975, z danes razvejano mrežo enot v več kot 30-ih državah. Naši poslovni psihologi, izkušeni svetovalci in razvijalci sledijo skupni humanistični filozofiji. Smo strokovnjaki in smo predvsem ljudje, ki verjamejo, da se uspeh poslovanja in organizacije prične z vero v ljudi in ustvarjanjem pogojev za udejanjanje njihovih potencialov. 

HILL International d.o.o.
HILL International d.o.o.

Vodovodna cesta 99a
SLO-1000 Ljubljana

 

+386 59 335 800

info@hill-int.si