360° Presoja


Poglejte celotno sliko s 360° presojo

Nič ni boljšega od učinkovitega sodelovanja, a kako vzpostaviti takšno timsko naravnanost ni enostavno. Hill 360° presoja omogoči posamezniku ne le vpogled v lastno delovanje (samo-oceno), pač pa nudi tudi povratno informacijo sodelavcev z različnih ravni: podrejeni, nadrejeni, sodelavci na enakovredni ravni.

 

Hill 360° presoja je podprta s spletno aplikacijo, ki omogoča anonimno zbiranje podatkov vseh ocenjevalcev. Nabor ocenjevanih kompetenc je lahko popolnoma prilagojen že vzpostavljenemu modelu in standardom naročnika. Zagotavljamo vam, da se bo učinek presoje, ob primerno podani povratni informaciji in zavezanosti k razvoju odrazil tako v bolj učinkovitem delovanju posameznika in timov, kot tudi v dvigu storilnosti na skupni ravni.Regionales Angebot 123

Hier können Sie unseren Folder herunterladen.


Nazaj