HILL 3Presoja


Tri-dimenzionalna orientacija

HILL 3Presoja vam ponuja odličen način za ocenjevanje kompetenc vaših zaposlenih na celosten način. Tako kot GPS uporablja tri točke za določanje lokacije, je naš tridimenzionalni vpogled zasnovan na treh ključnih dejavnikih: potenciali, učinkovitost in uspešnost.

Vaši zaposleni izpolnijo naš spletni vprašalnik, ki ga je mogoče prilagoditi z ozirom na različne hierarhične ravni, odgovornosti in vloge. Rezultati vam nudijo dragocen vpogled, tako na individualni kot na ravni tima ter vam utirajo pot v smeri ciljnega in trajnostnega razvoja. Prihodnost kliče; HILL 3Presoja vam zagotavlja, da se boste temu klicu odzvali pripravljeni.


Nazaj