HILL presoja kompetenc


Obdržite vaš tim na vrhu s HILL presojo kompetenc

Prepoznavanje močnih področij in potencialov vašega tima je ključno za nadaljnji razvoj vaše organizacije. HILL presoja kompetenc vam nudi vse potrebne informacije o potencialih in razvojnih potrebah vašega tima.

Ne glede na to, ali iščete nove sodelavce ali morate ugotoviti, kdo od trenutno zaposlenih bi v prihodnosti ali sedaj najbolje ustrezal določeni poziciji je HILL presoja odlična podpora pri odločanju. Naši strokovnjaki presodijo vaše zaposlene tako na individualni kot skupinski ravni. Tako pridobite dragocene informacije s poudarkom na individualnih močnih področjih ter skupinskem potencialu, kakor tudi vpogled, zakaj se določeni zaposleni obnašajo ali delujejo na določen način.


Nazaj