HILL vprašalnik delovne zavzetosti


Naprej s produktivnim in zavzetim timom!

Naprej s produktivnim in zavzetim timom! 

Vaši zaposleni morda dosegajo dobre rezultate, vendar ali so zares tako zavzeti za svoje delo in vpeti v delovno okolje, kot bi lahko bili? HILLov vprašalnik zavzetosti je zasnovan tako, da vam pomaga odgovoriti prav na to vprašanje.

Naš spletni vprašalnik zagotavlja poglobljeno analizo, ki je osredotočena na dve dimenziji: prepričanja in vedenja zaposlenih. Naš cilj je opredeliti stopnjo zavzetost vaših zaposlenih, kakor tudi pridobiti informacijo o razvojnih nišah na ravni organizacije. Rezultati spletnega vprašalnika so zbrani anonimno, s čimer zagotavljamo iskrene povratne informacije. Vsaka izmed postavk je usmerjena na dobro opredeljeno področje, ki je povezano z oprijemljivimi rezultati. Če želite izboljšati učinkovitost in storilnost, vam bo HILLov vprašalnik zavzetosti pomagal začrtati pot do tega cilja.


Nazaj