HILL Take off


Uvajalni coaching za novo zaposlene

Kar štirideset odstotkov razhodov, ki jih sprožijo zaposleni, se zgodi v prvem polletju po nastopu v novi delovni sredini. Najpogostejše navedena razloga sta neujemanje izkušnje s predstavljeno priložnostjo in organizacijsko kulturo!

HILL Take off je učinkovita podpora novemu sodelavcu pri prestopu v novo delovno sredino. V okviru uvajalnega coachinga se posvetimo razjasnitvi bolj in manj očitnih pričakovanj ter tako vplivamo na pozitivno izkušnjo prehoda. Vašemu novemu sodelavcu smo v podporo tako pri spoznavanju delovnih procesov kot tudi načel (so)delovanja in sodelavcev. Proces, v katerega je vključen tudi nadrejeni, zagotavlja, da je novo zaposleni uglašen s spremembo in pripravljen na nove izzive v najkrajšem možnem času.


Nazaj