Iskanje in izbor kadrovUspeh organizacije je odvisen predvsem od zaposlenih. Skupaj z vami določimo optimalen profil kandidata in vam, z uporabo širokega nabora psihometričnih orodij, pripravimo ožji nabor kandidatov, med katerimi izberete pravega. Prihranite čas in energijo pri sestavi vašega tima. 

 

Iskanje in izbor kadrov: Opis projekta

Skupaj z vami pripravimo opis ključnih odgovornosti ter pristojnosti za uspešno doseganje ciljev na odprtem delovnem mestu. Nato opredelimo tudi osebnostni profil in želene vrednote, potrebne za uspešno soočanje z izzivi delovne sredine ter pozitiven doprinos k notranji kulturi. Ko se strinjamo s temi opredelitvami, lahko nadaljujemo na naslednji korak.

 

Iskanje in izbor kadrov: Iskanje

Na podlagi jasne opredelitve iskanega profila in poznavanja tržnih razmer, predlagamo najoptimalnejšo strategijo iskanja. Ta lahko vključuje iskanje v skrbno izgrajevanih bazah kandidatov, oglaševanje na družbenih omrežjih in v različnih medijih ter raziskavo trga z neposrednim pristopom do potencialnih kandidatov. Naša dolgoletna prisotnost v regiji, poznavanje lokalnih razmer ter ugled izgrajevan na podlagi humanističnega pristopa, zagotavljajo odziv pravih kandidatov za prosto delovno mesto.

 

Iskanje in izbor kadrov: Izbor

Ta korak temelji na nepristranski presoji, tehniki kompetenčnega intervjuja ter psihometrični diagnostiki. Pri kandidatih, ki smo jih prepoznali kot primerne, ocenimo njihove potenciale ter skladnost izraženih kompetenc z zahtevami delovnega mesta. Ves čas izbornega postopka smo v stiku z vami in ohranjamo transparentnost ter skladnost našega dela z dogovori.

 

Iskanje in izbor kadrov: Odločitev

V tem koraku vam predstavimo in utemeljimo ožji izbor kandidatov. Sledi vaša odločitev, s kom se želite srečati osebno. Po osebnih srečanjih s kandidati v naši prisotnosti, vam nudimo podporo pri doseganju sporazuma med vami in izbranim kandidatom.

 

Iskanje in izbor kadrov: Onboarding – Uvajalni coaching

Zadnji korak je ključnega pomena za uspešno uvedbo novega sodelavca v delovno sredino. Vašemu novo zaposlenemu smo v podporo tako pri spoznavanju delovnih procesov kot sodelavcev.

Tako kot prejšnji štirje koraki, je tudi ta namenjen zagotovljanju najboljšega možnega ujemanja med novo zaposlenim in organizacijo, s ciljema doseganja učinkovitosti uvajalnega obdobja in želene sinergije.


Nazaj