Strateško kadrovsko načrtovanje


Načrtovanje danes za jutri

V današnjem globalnem svetu je ne ozirati se v prihodnost nevarno. HILLovo strateško kadrovsko načrtovanje vam nudi podporo tako pri kratkoročnem kot dolgoročnem načrtovanju. Naši strokovnjaki so dekodirali bistvo konceptov našega delovanja. Skupaj z vami preverjamo ter raziskujemo izzive prihodnosti vaše družbe ter vam omogočamo doseganje zastavljenih ciljev. Hkrati na prihodnost pripravljamo vaše zaposlene. 

Najprej se spoznamo z vašo poslovno strategijo ter zaposlenimi. Razkorak med tem, kje trenutno ste in kje želite biti v treh do petih letih bo nato jasno viden in tudi uporabljen kot izhodišče za nadaljnje delo. Ugotovitve uporabimo za konstruiranje pristopa namenjenega prav za potrebe in prednosti vašega podjetja.

Pri načrtovanju usmerjenega razvoja zaposlenih je ključnega pomena objektivna presoja kompetenc, kakor tudi razvoj ustreznih kadrovskih sistemov. Prihodnost je takoj za vogalom; s HILL-om lahko samozavestno zakorakate po poti uspeha.


Nazaj