HILL Učinkovito upravljanje s časom


Presoja učinkovitosti upravljanja s časom

Čas je denar, pravi pregovor. Učinkovito upravljanje s časom pa stremi k večjemu vračilu v enoti porabljenega časa. HILL presoja učinkovitega upravljanja s časom je dvo-dimenzionalna spletna presoja, ki se osredotoča na eni strani na učinkovitost posameznika in na drugi na učinkovitost delovne sredine.  

Rezultati presoje nudijo informacijo o področjih potrebnega razvoja veščin in procesov, npr.: proces odločanja, spretnost delegiranja, analitična presoja. V nadaljevanju vam nudimo podporo pri razvoju potrebnih kompetenc in procesov. HILL presoja učinkovitega upravljanja s časom zmanjša čas, potreben za učinkovito vodenje vašega tima ter vam zagotavlja večjo storilnost na vseh ravneh organizacije


Nazaj