METODOLOGIJA

Zakaj vedno poudarjamo pomembnost metodologije? Ker verjamemo v znanstveni pristop in ker nas ta tudi razlikuje od drugih podjetij na trgu.

Seveda metodologija ni namenjena sama sebi; tako vam kot nam zagotavlja natančen in hiter dostop do bistva. Metodologija zagotavlja podporo in znižuje tveganja pri sprejemanju pomembnih odločitev, ki se lahko merijo v času in denarju, v urah in dnevih vašega življenja. 

HILL analiza kompetenc®

Prepričani smo, da samo intervju ni dovolj za prepoznavanje posameznika. Vsaj ne v omejen času, ki ga imamo običajno na razpolago. Prav zato je naš postopek presoje, HILLova analiza kompetenc, integriran v vse naše procese. Omogoča nam, da prepoznamo posameznikove skrite potenciale, ugotovimo kdo izmed kandidatov se bo najbolje vklopil v obstoječi tim ali kateri razmisleki bi morali biti storjeni pred odločitvijo o naslednjem kariernem koraku. 

Ne skrbite, ne zapravljamo časa ali denarja, saj je struktura naših testov in vprašalnikov modularna. Kandidata vedno obravnavamo le skozi module, ki so smiselni z ozirom na predvideno vsebino dela in odgovornosti. Presojanja se lahko udeležite tudi v estonskem ali kitajskem jeziku, in poročilo prejmete tudi v romunskem jeziku. Prevodi v 28 jezikov nudijo vam in nam veliko možnosti.

Osebnost

Ali je ta osebnost res primerna z ozirom na zahteve delovnega mesta? Z uporabo 288 postavk, ustvarimo dovršen profil posameznika in razumevanje njegovih vedenj in razpoloženj v različnih delovnih in življenskih situacijah. 

Sposobnosti

Kompleksno, logično reševanje problemov, verbalne sposobnosti ali upravljanje z informacijami: kdo ima prave sposobnosti za določene izzive? Kje je potrebno izpopolnjevanje? Nudimo vam jasne odgovore na tovrstna vprašanja. 

Poklicni interesi

Individualni karierni cilji so močni motivatorji. Spoznajte interesna področja in ustvarite optimalne priložnosti za razvoj.

Vodstvene kompetence

Niso samo sposobnosti tisto, kar šteje. Slog vodenja mora prav tako ustrezati namenu vloge in zagotavljati skladnost z organizacijsko kulturo. Analiza upravljalskega znanja in vodstvenih kompetenc nudi tudi osnovo za načrtovanje nadaljnje poti razvoja.

Prodajne veščine

Kdo je optimalen kandidat za vaš prodajni tim in kdo ima potencial za doseganje prodajnih ciljev? 

Različne situacije in produkti/storitve zahtevajo različne prodajne pristope. Razkrijemo vam, kako se posameznik odziva in kako uspešen je v posamezni prodajni fazi. Tovrstne informacije vam omogočijo sprejeti pravo odločitev o izboru; kakor tudi načrtovati ciljno usmerjeno podporo pri razvoju posameznika.

Učinkovitost in koncentracija

Površen računovodja? Pilot, ki ima težave s koncentracijo? S pomočjo testa učinkovitosti in koncentracije imamo možnost jasnega vpogleda v posameznikovo delovno hitrost, natančnost, koncentracijo in delovni ritem.

Vprašalnik po meri

Je učinkovitost in uspešnost vaših kadrovskih aktivnosti za vas pomembna? Pomagamo vam pri presoji aktualnega stanja v vaši organizaciji. Za vas lahko razvijemo specifičnim zahtevam prilagojene vprašalnike, ki omogočajo vpogled v točno določene vsebine, kompetence, potenciale, ki so relevantne za vašo organizacijo oz. namen izvajanja.

Naši strukturirani in znanstveno zasnovani vprašalniki so kratki in jasni. Jezik in vsebine so skrbno izbrani. S takšnim pristopom zagotovimo, da je vprašalnik natančen merski instrument za vse ravni organizacije. Običajno razvijamo spletne vprašalnike, izpolnjevanje pa je možno tudi v obliki papir-svinčnik. Ne glede na način izvajanja, je priprava poročil hiter proces. Za vas lahko dodatno razvijemo že obstoječi vprašalnik ali pa skupaj z vami zasnujemo povsem novega. Vedno stremimo k zagotovitvi informacij, na podlagi katerih boste lahko sprejeli prave in dobre odločitve.