Kako lahko povečam uspeh podjetja in tima na dolgi rok?

Zagotavljanje uspeha na dolgi rok terja trajnostno prilagajanje in razvoj timov. Pomagamo vam prepoznati področja, kjer so spremembe potrebne in skupaj z vami so-ustvarjamo pravo pot.

360° Presoja

Poglejte celotno sliko s 360° presojo

Nič ni boljšega od učinkovitega sodelovanja, a kako vzpostaviti takšno timsko naravnanost ni enostavno. Hill 360° presoja omogoči posamezniku ne le vpogled v lastno delovanje (samo-oceno), pač pa nudi tudi povratno informacijo sodelavcev z različnih ravni: podrejeni, nadrejeni, sodelavci na enakovredni ravni.