POSTOPEK IZBORA

Mi vam ne nudimo opore pri iskanju zgolj kakršne koli zaposlitve, pomagamo vam pri izpolnitvi karierne aspiracije! 

S pravo karierno odločitvijo boste pridobili veliko več kot le delovno mesto. Zavedamo se pomena in vpliva zaposlitve na kakovost vašega življenja. Pomembno nam je, da nismo prepoznani le kot svetovalci našim poslovnim partnerjem, pač pa tudi  posameznikom. Verjamemo, da je naša vloga in poslanstvo v združevanju zaposlitvenih priložnosti s kariernimi željami posameznikov. Ko stopite v stik z nami kot kandidat za konkretno delovno mesto, boste deležni naslednje obravnave:

Pregled življenjepisa: V tem prvem koraku pogledamo skladnost s kriteriji iskanja in iščemo odgovor na vprašanje ali vaše izkušnje, izobrazba, znanja in veščine ustrezajo zahtevam delovnega mesta?

Intervju: Vsakega kandidata, ki se uvrsti na podlagi pregleda življenjepisa na naš ožji seznam, povabimo na intervju z izbranim HILLovim svetovalcem. To je vaša priložnost, da se nam predstavite osebno, podrobneje predstavite izkušnje, ozadja in želje ter pridobite več informacij o samem delovnem mestu in vašem morebitnem bodočem delodajalcu.

HILL-ova analiza kompetenc: Kandidate, ki na podlagi osebnega srečanja izkažejo skladnost s pričakovanji naročnika, kakor tudi interes za delovno mesto, vabimo v proces presoje. Ta nam omogoča, da vas spoznamo podrobneje. Nudi nam objektivne in nepristranske informacije o vaših osebnostnih danostih, interesih, znanjih, kompetencah in potencialih. Nadaljni izbor temeljimo na podlagi ujemanja pridobljenih rezultatov z zahtevami delovnega mesta in pričakovanji naročnika. Pripravimo tudi razvojna priporočila, saj je naš cilj dolgoročno sodelovanje in zadovoljstvo obeh partnerjev v procesu, naročnika, kakor tudi izbranega kandidata. Seveda pa z vsemi ugotovitvami seznanimo tudi vas!  

Osebno srečanje s potencialnim delodajalcem: Kandidati, ki na podlagi vseh predhodnih korakov izkazujejo najboljše ujemanje s pričakovanji, vabimo na osebno srečanje s potencialnim delodajalcem. Na srečanju se imate priložnost predstaviti, kakor tudi pridobiti informacije, ki so pomembne za vašo odločitev. V nekaterih primerih ste v tem koraku ali ob priložnosti dodatno dogovorjenega srečanja, pozvani k pripravi določene vsebine, naloge ali predstavitve, ki razkrije vaše razmišljanje oziroma način delovanja v konkretnih situacijah. HILLov svetovalec vam je v oporo skozi celoten proces izbora. Srečno!

Podpis pogodbe o zaposlitvi: Ko sprejme naš naročnik odločitev o izbranem kandidatu, se prične odvijati proces sklepanja pogodbe in dogovorov povezanih s prestopom oziroma pričetkom sodelovanja.  

Onboarding (uvajalni coaching): V primeru odločitve delodajalca, da storitvi iskanja in izbora dodamo tudi uvajalni coaching, nudimo tako vam, kot delodajalcu aktivno podporo pri učinkovitem in uspešnem prestopu v novo delovno sredino v prvih 100-ih dneh uvajalnega obdobja. 

HILL International d.o.o.
HILL International d.o.o.

Vodovodna cesta 99a
SLO-1000 Ljubljana

 

+386 59 335 800

info@hill-int.si